Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van mijn publicaties. Klik op onderstaande links om de inhoud te kunnen lezen.

Wetenschappelijke publicaties
Eversdijk, A.W.W. en A.F.A. Korsten, Adaptiviteit bij PPS-wegenprojecten: belangenbehartiging in de praktijk, in: Sanders, M. (red.), Publiek-Private Samenwerking – Kunst van het evenwicht, Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, oktober 2015, pp. 17-40.

Eversdijk, A.W.W. en A.F.A. Korsten, Motieven en overwegingen achter publiek-private samenwerking, Beleidsonderzoek Online, Boom Lemma, februari 2015.

Eversdijk, A.W.W., Kiezen voor publiek-private samenwerking, in: Bestuurskunde, jaargang 23, lente 2014, nummer 1, pp. 76-77.

Eversdijk, A.W.W., Kiezen voor publiek-private samenwerking, Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, juni 2013 (Inhoudsopgave en Samenvatting). ISBN 978-90-5931-990-5.

Eversdijk, A.W.W., dissertation Choosing Public-Private Partnerships in Dutch Infrastructure Projects, Boom Lemma Uitgevers, The Hague, june 2013 (Summary). ISBN 978-90-5931-990-5.

Eversdijk, A.W.W. en J.M.L.R. Schutgens, Openbaar bestuur op expeditie – Verkenningen van bestuurlijke vernieuwingspogingen, Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, september 2010 (Inhoudsopgave en Inleiding). ISBN 978-90-5931-599-0.

Eversdijk, A.W.W., Publieke besluitvorming over publiek-private samenwerking, in: A.W.W. Eversdijk en J.M.L.R. Schutgens (red.), Openbaar bestuur op expeditie – Verkenningen van bestuurlijke vernieuwingspogingen, Boom/Lemma uitgevers, Den Haag, 2010, pp. 52-63.

Eversdijk, A.W.W. en A.F.A. Korsten, Concessionele publiek-private samenwerkingsrelaties – Feiten en ficties bij infrastructurele projecten, in: Bestuurswetenschappen, jaargang 63, juni 2009, nummer 3, pp. 25-43.

Eversdijk, A.W.W. en A.F.A. Korsten, De bestuurskundige mythe van verbindend PPS-management – de Tweede Coentunnel als illustratie, in: Bestuurswetenschappen, jaargang 62, juni 2008, nummer 3, pp. 29-56.

Eversdijk, A.W.W. en A.F.A. Korsten, Publiek-private samenwerking bij infrastructurele projecten – De achterkant in beeld, in: TPC (vaktijdschrift over public governance, audit & control bij de Rijksoverheid en decentrale overheden), december 2007, pp. 28-33.

Overige publicaties
Eversdijk, A.W.W., Promoting Sustainability: Early experience of Dutch infrastructure PPP contracts, in: Procurement, Innovation and Green Growth: The story continues, International Institute for Sustainable Development, Canada, 2012, pp. 28-31.

Eversdijk, A.W.W., M.C.J. Nagelkerke, C. Sewbalak, E. van den Brink en C. Rodenburg, Evaluatie DBFM-aanbestedingen A15 Maasvlakte-Vaanplein en A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal – Ervaringen delen werkt, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag, juni 2011.

Eversdijk, A.W.W, P. van Beek en W. Smits, The Public Private Comparator: A Dutch Decision Instrument in PPP-Procurement (paper), in: Publications IPPC III Proceedings, 2008, pp. 325 – 332.