Persberichten

Op deze pagina vindt u een verzameling van enkele uitingen van mij in de media, zoals de persberichten over mijn proefschrift (2013) en de uitreiking van mijn eerder verschenen boek (2010). Klik op onderstaande links om de berichten te bekijken.

Persberichten promotie Eversdijk (d.d 6 juni 2013)
‘Politieke druk was nodig om publiek-private samenwerking (PPS) van de grond te krijgen – Proefschrift analyseert 25 jaar PPS bij rijksinfrastructuur’ (persbericht Universiteit Maastricht promotie Arno Eversdijk).

‘Political pressure was needed to get public-private partnerships off the ground’ (Press Release Maastricht University dissertation Arno Eversdijk).

Uitreiking Liber Amicorum (d.d 10 september 2010)
Openbaar bestuur op expeditie
Ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. A.F.A. Korsten als hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde, aan de Open Universiteit Nederland verscheen op 10 september 2010 het boek ‘Openbaar bestuur op expeditie – Verkenningen van bestuurlijke vernieuwingspogingen‘ (uitgegeven door Boom Lemma, ISBN: 978-90-5931-5990)Dit liber amicorum bevat bijdragen van wetenschappers die bij professor Korsten zijn gepromoveerd en bijdragen van leden van zijn promovendi-kring. Deze groep werkt en werkte onder zijn leiding aan een promotieonderzoek met elk een eigen specifiek onderzoeksonderwerp. De onderwerpen liggen op het vlak van het openbaar bestuur en geven een breed gamma aan bestuurskundige inzichten.

Hoewel dit liber amicorum in eerste instantie is bedoeld als eerbetoon aan prof. dr. A.F.A. Korsten nemen de auteurs u ook mee in de wereld achter het promoveren. Naast hun ervaringen met hun promotor beschrijven zij ook hun belevenissen en worstelingen die het promotieproces vaak herbergt. Daarmee is het boek ook interessant voor universitair afgestudeerden die het promoveren in overweging nemen. Dit boek is ook bedoeld voor bestuurders, wetenschappers, beleidsmakers, adviseurs, studenten van opleidingen Bestuurskunde en anderen met interesse voor het openbaar bestuur. De auteurs geven vanuit bestuurskundig perspectief talrijke aanzetten tot vernieuwingen in het openbaar bestuur. De promovendi en gepromoveerden gingen namelijk op expeditie; zij startten een ontdekkingstocht naar antwoorden op actuele vraagstukken in het openbaar bestuur. De vraagstukken betreffen vier bestuurlijke aspecten van het openbaar bestuur, namelijk ‘meten is weten’, ‘sturing’, ‘HRM en leiderschap’ en ‘bestuur en burger’.

Op 10 september 2010 reikten de redacteuren en mede-auteurs Arno Eversdijk en Jean Schutgens het boek uit aan prof. dr. A.F.A. Korsten (uitreiking Liber Amicorum aan prof.dr. A.F.A. Korsten).