Onderzoek PPS

     Kiezen voor publiek-private samenwerkingTitel proefschrift/boek: Kiezen voor publiek-private samenwerking

     Auteur: dr. A.W.W. (Arno) Eversdijk

     ISBN: 978-90-5931-990-5 (te bestellen bij: uitgeverij Boom/Lemma)
     Aantal pagina’s: 664
     Gepubliceerd: 12 juni 2013

     Promotor: prof. dr. A.F.A . Korsten
     Promotie: Universiteit MaastrichtWaar gaat het proefschrift/boek over?

Opeenvolgende kabinetten bepleitten al enkele decennia publiek-private samenwerking (PPS). Het parlement liet PPS niet op zijn beloop en oefende druk uit. Er moest meer gedaan worden met marktpartijen. Die stimulansen waren ook begrijpelijk. Het meer realiseren van grote infrastructurele projecten paste en past in een streven naar ‘meer markt’. Met PPS is meer kennis van marktpartijen te benutten voor de aanleg van wegen, bruggen en tunnels, kunnen projecten voor minder budget gereed komen en kan Rijkswaterstaat afslanken. Hoe veelbelovend PPS ook lijkt, is er de afgelopen jaren ook wat van PPS terecht gekomen? Aanvankelijk kwam PPS bij grote infrastructurele projecten nauwelijks van de grond, omdat deze vernieuwing een breuk was met de bestaande werkwijzen. De weerstand was aanvankelijk heftig. Hield Rijkswaterstaat uitverkoop? Ging Rijkswaterstaat ‘naar de knoppen’? In Engeland bleek PPS te kunnen en ondernemingen wilden ook PPS. Intussen liep de politieke druk op. Rijkswaterstaat kon niet ontkomen aan PPS, er volgde een ‘showcase’ en er werd ervaring opgedaan. Parlementaire druk bleef en geleidelijk ebde weerstand weg. Er volgden nog meer publiek-private samenwerkingen. Wat is de stand van zaken nu en welke mogelijkheden zijn er in de toekomst?

In mijn onderzoek ga ik in op de (inter)nationale achtergronden van PPS, de ambities van opeenvolgende Nederlandse kabinetten en op de vraag wat van die ambities terecht kwam. Centraal staat de vraag wat in het publieke domein van invloed is op het juist wel of juist niet kiezen van PPS en in welke vorm die samenwerking tussen publieke en private partners vorm kreeg. Tal van projecten uit het hele land passeren de revue. De keuzen van overheidsbesturen zijn bij een aantal concrete PPS-projecten geanalyseerd. Verder sprak ik in het land met vele betrokkenen rondom de implementatie van PPS, waaronder de (voormalige) top van Rijkswaterstaat. Op deze manier drong ik door tot de binnenwereld van PPS en trek de sluier van onwetendheid en geheimzinnigheid over PPS weg.