Interessante links

Deze pagina bevat een overzicht van links naar enkele inspirerende websites voor bestuurskundigen, geïnteresseerden in de bestuurskunde of mensen die actief zijn in de bestuurspraktijk. Klik op onderstaande links om naar de betreffende website te gaan.

—————————————————————————————————————————————————

De website van prof. dr. A.F.A Korsten bevat een scala aan publicaties over tal van (actuele) bestuurskundige onderzoeksonderwerpen van deze professor. De publicaties zijn op overzichtelijke wijze thematisch gerangschikt.

Voor nieuwsfeiten en achtergronden over (openbaar) bestuur, organisatie en sociale zaken binnen de publieke sector kunt u terecht op de website van het (tijdschrift) Binnenlands Bestuur.

Mensen die werkzaam zijn in de bestuurspraktijk en geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen op het wetenschappelijke vakgebied Bestuurskunde kunnen terecht op de website van de landelijke Vereniging voor Bestuurskunde.

Beleidsonderzoek Online bevat vele artikelen en columns over de uitkomsten van belangwekkend beleidsonderzoek. Beleidsonderzoekers kunnen hier echter ook terecht voor ontwikkelingen in beleidsonderzoek, in onderzoeksmethoden en technieken en voor actuele inzichten in beleid en bestuur.

Onafhankelijk adviesorgaan voor de regering is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Deze raad adviseert over tal van beleidsvraagstukken in de samenleving; de adviezen zijn sectoroverstijgend.

Een ander belangrijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering en ons parlement is de Raad voor het openbaar bestuur. Dit orgaan adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. Op de website van de Raad voor het Openbaar Bestuur vindt je onder andere hun actuele aandachtspunten en een overzicht van hun publicaties.

Op de website sociale vraagstukken.nl gaan wetenschapper en denkers in debat met elkaar over tal van maatschappelijke vraagstukken.